Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Skrive ut en nettverksoppsettside

    Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan du skrive ut en oppsettside for nettverk for å kontrollere nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon som kan hjelpe deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrifter.

  1. Gå til følgende på skriverens kontrollpanel:

     > Innstillinger >  > Rapporter >  > Oppsettside for nettverk > 

  2. Kontroller den første delen av oppsettsiden for nettverk, og kontroller at statusen er Tilkoblet.

    Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på nettverkskabelen. Ta kontakt med systemansvarlig for å finne en løsning, og skriv deretter ut en ny nettverksoppsettside.

Var denne artikkelen nyttig?
Top