Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Ställa in meddelanden om förbrukningsmaterial via den inbyggda webbservern:

  Du kan bestämma hur du vill få meddelande om att förbrukningsmaterial är slut, snart slut, mycket snart slut eller nära slutet på livslängden genom att ställa in valbara meddelanden.

  Anmärkningar:

  • Valbara meddelanden kan ställas in för tonerkassetten, bildhanteringsenheten och underhållssatsen.
  • Alla valbara meddelanden kan ställas in för när förbrukningsmaterial är slut, snart slut och mycket snart slut. Inte alla valbara meddelanden kan ställas in för att förbrukningsmaterialet är nära slutet på livstiden. Meddelande via e-post är tillgängligt för alla förhållanden för förbrukningsmaterial.
  • Andelen beräknat återstående förbrukningsmaterial som ger upphov till ett meddelande kan ställas in för vissa förhållanden för vissa förbrukningsartiklar.
 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress i TCP/IP-avsnittet på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Utskriftsinställningar >Meddelanden om förbrukningsmaterial .

 3. Från listrutan för varje tillbehör väljer du bland följande meddelandealternativ:

  MeddelandeBeskrivning

  1 Skrivaren skapar ett e-postmeddelande om status för förbrukningsmaterial när meddelandet aktiveras.

  2 Skrivaren stannar för att förhindra skador när vissa förbrukningsartiklar är slut.

  Av

  Skrivaren fungerar normalt för allt förbrukningsmaterial.

  Endast e-post

  Skrivaren skapar ett e-postmeddelande när förhållandet för förbrukningsmaterialet nås. Status för förbrukningsmaterial visas på menysidan och statussidan.

  Varning

  Skrivaren visar varningsmeddelandet och skapar ett e-postmeddelande om status för förbrukningsmaterialet. Skrivaren stannar inte när förhållandet för förbrukningsmaterialet har uppnåtts.

  Avbrott – kan fortsätta1

  Skrivaren slutar att bearbeta jobb när förhållandet för förbrukningsmaterialet nås, och användaren måste trycka på en knapp för att fortsätta utskriften.

  Avbrott – fortsätter ej1,2

  Skrivaren slutar bearbeta jobb när förhållandet för förbrukningsmaterialet nås. Förbrukningsmaterial måste fyllas på om utskriften ska kunna fortsätta.

 4. Klicka på Skicka.

Var denna artikel användbar?
Top