Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

ČinnostAnoNe

Krok 1

  1. Zkontrolujte, zda tisknete na papír, který zásobník podporuje.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  1. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

  1. V závislosti na operačním systému otevřete Předvolby tisku nebo dialogové okno Tisk a pak zadejte typ papíru.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4

  1. Zkontrolujte, zda nejsou zásobníky propojeny.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top