Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

PCL-emulointi-valikko

ValintaToiminto

  Fonttilähde

 • Vakio
 • Levy
 • Ladatut
 • Flash-muisti
 • Kaikki

Määritä Fontin nimi -valikossa käytetyt fontit.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Vakio. Se näyttää RAM-muistiin ladatut oletusfontit.
 • Flash-muisti- ja Levy-asetukset näyttävät kaikki kyseisen asetuksen fontit.
 • Flash-muistin muodon on oltava oikea eikä se saa olla luku-/kirjoitus-, kirjoitus- tai salasanasuojattu.
 • Ladatut-asetus näyttää kaikki RAM-muistiin ladatut fontit.
 • Kaikki-asetus näyttää kaikkien lisävarusteiden fontit.

  Fontin nimi

 • Courier 10

Näyttää tietyn fontin ja lisävarusteen, jossa fontti sijaitsee

Huomautus:  Courier 10 on oletusasetus. Courier 10 näyttää fontin nimen ja tunnuksen sekä fontin tallennuspaikan tulostimessa. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R – Vakio, F – Flash-muisti, K – Levy, D – Ladatut.

  Merkistö

 • 10U PC‑8
 • 12U PC‑850

Kunkin fonttinimen merkistö

Huomautuksia:

 • 10U  PC‑8 on oletusasetus Yhdysvalloissa. 12U  PC‑850 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Merkistö on aakkosten ja numeroiden, väli- ja erikoismerkkien sarja. Merkistöt tukevat eri kieliä tai tiettyjä sovelluksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Ainoastaan tuetut merkistöt näkyvät.

  PCL-emulointiasetukset

 • Pistekoko
  • 1,00–1008,00

Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon

Huomautuksia:

 • 12 on oletusasetus.
 • Pistekoko viittaa fontin merkkien korkeuteen. Yksi piste on keskimäärin 0,014 tuumaa.
 • Pistekokoa voidaan suurentaa tai pienentää 0,25 pisteen tarkkuudella.

  PCL-emulointiasetukset

 • Tiheys
  • 0,08–100

Määritä fontin tiheys skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten.

Huomautuksia:

 • 10 on oletusasetus.
 • Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla (cpi).
 • Tiheyttä voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 cpi:n tarkkuudella.
 • Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa.

  PCL-emulointiasetukset

 • Suunta
  • Pysty
  • Vaaka

Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla

Huomautuksia:

 • Pysty on oletusasetus. Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun lyhyen reunan suuntaisesti.
 • Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun pitkän reunan suuntaisesti.

  PCL-emulointiasetukset

 • Riviä/sivu
  • 1 - 255

Määritä, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle.

Huomautuksia:

 • 60 on oletusasetus Yhdysvalloissa. 64 on kansainvälinen oletusasetus.
 • Tulostettavien rivien väli määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse paperikoko ja suunta, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.

  PCL-emulointiasetukset

 • A4-leveys
  • 198  mm
  • 203  mm

Määrittää tulostimen tulostamaan A4-kokoiselle paperille

Huomautuksia:

 • 198  mm on oletusasetus.
 • Jos asetus on 203 mm, sivun leveys määritetään siten, että riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.

  PCL-emulointiasetukset

 • Autom.CR LFn jäl
  • Käytössä
  • Ei käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  PCL-emulointiasetukset

 • Autom.LF CRn jäl
  • Käytössä
  • Ei käytössä

Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Lokeron uud.num.

 • Määritä monisyöttö
  • Ei käytössä
  • Ei mitään
  • 0–199
 • Määritä lokero  [x]
  • Ei käytössä
  • Ei mitään
  • 0–199
 • Määr. käsins. paperi
  • Ei käytössä
  • Ei mitään
  • 0–199
 • Määritä kirjekuoren käsinsyöttö
  • Ei käytössä
  • Ei mitään
  • 0–199

Määritä tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjelmistojen tai sovellusten kanssa, joiden paperilokero- ja syöttölaitemääritykset ovat erilaiset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Ei mitään -asetus ohittaa paperinsyötön valintakomennon. Tämä valinta näkyy näytössä vain PCL5-komentokielen  valitsemana.
 • 0–199 sallii asetuksen mukauttamisen.

  Lokeron uud.num.

 • Näytä tehdasoletukset
  • Monitoimilaitteen oletusarvo = 8
  • T1-oletus = 1
  • T1-oletus = 4
  • T1-oletus = 5
  • T1-oletus = 20
  • T1-oletus = 21
  • Kirjekuoren oletus = 6
  • Käsinsyötön paperioletus = 2
  • Käsinsyötön kirjekuorioletus = 3

Näytä kunkin lokeron tai syöttölaitteen oletusasetus

  Lokeron uud.num.

 • Palauta oletukset
  • Kyllä
  • Ei

Palauta kaikkien lokeroiden ja syöttölaitteiden oletusasetukset

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top