Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

    AirPrint הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

    הערה:  יישום זה נתמך רק בחלק מהתקני Apple.

  1. הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.

  2. בחר פריט להדפסה ואז הקש על סמל השיתוף.

  3. הקש על Print (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.

  4. שלח את משימת ההדפסה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top