Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Sänka skrivarens bullernivå

  Aktivera Tyst läge för att minska skrivarens bullernivå.

 1. På skrivarens kontrollpanel går du till:

   > Inställningar >  > Inställningar >  > Allmänna inställningar >  > Tyst läge > 

 2. Välj en inställning.

  AnvändFör att

  Sänk skrivarens bullernivå.

  Anmärkningar:

  • Utskriftsjobb bearbetas långsammare.
  • Skrivarens motorer startar inte förrän ett dokument är klart för utskrift. Det är en kort fördröjning innan den första sidan skrivs ut.
  • Alarmkontrollen och kassettalarmet stängs av.
  • Skrivaren ignorerar kommando för tidigare start.

  Av

  Använd fabriksinställningarna.

  Obs!  Den här inställningen kan användas med prestandaspecifikationerna för skrivaren.

 3. Tryck på .

Var denna artikel användbar?
Top