Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Använda standbyläge

När skrivaren är i standbyläge förbrukar den mycket lite ström.

Anmärkningar:

  • Tre dagar är standardtid innan skrivaren försätts i standbyläget.
  • Se till att ta skrivaren ur standbyläge innan du skickar ett utskriftsjobb. Med en maskinvaruåterställning eller ett långt tryck på knappen för viloläge tar du skrivaren ur standbyläge.
  • Om skrivaren är i standbyläge är den inbyggda webbservern avaktiverad.
  1. På kontrollpanelen går du till:

     > Inställningar >  > Inställningar >  > Allmänna inställningar > 

  2. Välj knappen Viloläge eller håll knappen Viloläge intryckt och tryck sedan på .

  3. Tryck på Standby > .

Var denna artikel användbar?
Top