Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

nabídka Sestavy

PoložkaČinnost

  Stránka nastavení nabídek

Vytištění sestavy obsahující informace o papíru založeném do zásobníků, nainstalované paměti, celkovém počtu stránek, alarmech, časových limitech, jazyku ovládacího panelu tiskárny, adrese TCP/IP, stavu spotřebního materiálu, stavu síťového připojení a další informace.

  Statistika zařízení

Vytištění sestavy obsahující statistiku tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách.

  Test sešívačky

Vytiskne sestavu potvrzující, že sešívačka funguje správně.

Poznámka:  Tato nabídka se zobrazí, pouze pokud je nainstalována sešívačka.

  Stránka nastavení sítě

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. informace o adrese TCP/IP.

Poznámka:  Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

  Stránka s nastavením sítě   [x] 

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. informace o adrese TCP/IP.

Poznámky:

 • Tato položka nabídky je dostupná, pouze pokud je nainstalována více než jedna síťová varianta.
 • Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

  Seznam profilů

Vytištění seznamu profilů uložených v tiskárně

Poznámka:  Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je zapnuto LDSS.

  Tisk typů písma

 • Písma PCL
 • Písma PostScript

Vytištění sestavy se všemi písmy, která jsou k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk tiskárny.

Poznámka:  Je k dispozici zvláštní seznam s emulacemi PCL a PostScript.

  Tisk adresáře

Vytištění seznamu všech zdrojů uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo pevném disku tiskárny.

Poznámky:

 • Velikost vyrovnávací paměti úlohy musí být nastavena na 100 %.
 • Volitelná paměť flash nebo pevný disk musí být správně nainstalovány a řádně fungovat.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována volitelná jednotka paměti flash nebo pevný disk tiskárny.

  Zpráva o aktivech

Tisk zprávy obsahující inventární informace o tiskárně, např. sériové číslo a název modelu.

Byl tento článek užitečný?
Top