Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

menyn Rapporter

AnvändFör att

  Sida med menyinställningar

Skriva ut en rapport med information om papper som finns i facken, installerat minne, det totala antalet sidor, alarm, tidsgränser, språk på skrivarens kontrollpanel, TCP/IP-adress, status för förbrukningsmaterial, status för nätverksanslutningen och annan information.

  Enhetsstatistik

Skriva ut en rapport med skrivarstatistik, t.ex. information om förbrukningsmaterial och utskrivna sidor.

  Häftenh.test

Skriv ut en rapport för att bekräfta att häftenheten fungerar som den ska.

Obs!  Den här menyn visas endast om en efterbehandlare för häftning har installerats.

  Sida med nätverksinställningar

Skriva ut en rapport med information om inställningarna för nätverksskrivaren, t.ex. information om TCP/IP-adressen.

Obs!  Menyalternativet visas endast för nätverksskrivare eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

  Installationssida för nätverk  [x] 

Skriva ut en rapport med information om inställningarna för nätverksskrivaren, t.ex. information om TCP/IP-adressen.

Anmärkningar:

 • Det här alternativet är endast tillgängligt när fler än ett nätverkstillval finns installerat.
 • Menyalternativet visas endast för nätverksskrivare eller skrivare som är anslutna till skrivarservrar.

  Profillista

Skriva ut en lista med profiler som finns lagrade i skrivaren.

Obs!  Det här menyalternativet visas bara om LDSS är aktiverat.

  Skriv ut teckensnitt

 • PCL-teckensnitt
 • Postscript-teckensnitt

Skriva ut en rapport över alla teckensnitt som är tillgängliga för språket som är inställt i skrivaren.

Obs!  En separat lista är tillgänglig för PCL- och PostScript-emuleringar.

  Skriv ut katalog

Skriva ut en lista över alla resurser som finns lagrade på ett flashminneskort (tillval) eller på skrivarens hårddisk.

Anmärkningar:

 • Buffertstorleken måste vara inställd på 100%.
 • Kontrollera att flashminnet (tillval) och skrivarens hårddisk är installerade på rätt sätt och fungerar som de ska.
 • Det här menyalternativet visas bara om ett flashminne eller en hårddisk har installerats på skrivaren.

  Asset Report (resursrapport)

Skriva ut en rapport med skrivarresursinformation, t.ex. serienummer och modellnamn.

Var denna artikel användbar?
Top