Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Installere et minnekort

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

  Du kan kjøpe et minnekort (tilleggsutstyr) separat og koble det til kontrollerkortet.

 1. Få tilgang til kontrollerkortet.

  Se Få tilgang til kontrollerkortet hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Pakk ut minnekortet.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke ta på tilkoblingspunktene på kanten av kortet. Det kan føre til skade.

 3. Plasser innsnittet (1) på minnekortet over kanten (2) på kontakten.

 4. Dytt minnekortet rett inn i kontakten, og trykk kortet mot kontrollerkortet. Vent til det klikker på plass.

 5. Sett på plass kontrollerkortskjermen, og kontrollerkortdekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top