Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Installere et tilleggskort

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

 1. Få tilgang til kontrollerkortet.

  Se Få tilgang til kontrollerkortet hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Pakk ut tilleggskortet.

  Advarsel – mulig skade:  Unngå å ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.

 3. Hold langs sidene på kortet, og juster plastpinnene  (1) på kortet etter hullene  (2) på kontrollerkortet.

 4. Skyv kortet godt på plass, som vist på illustrasjonen.

  Advarsel – mulig skade:  Hvis kortet ikke installeres på riktig måte, kan det føre til skade på kortet og kontrollerkortet.

  Merk:  Hele kontaktlengden på kortet må berøre og stå parallelt med kontrollerkortet.

 5. Lukk dekselet til kontrollerkortet.

  Merk:  Når skriverprogramvaren og eventuelt tilleggsmaskinvare er installert, kan det være nødvendig å legge til tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre det tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top