Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Ta ut skriverharddisk

  Merk:  Her må du bruke en flathodet skrutrekker.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

 1. Få tilgang til kontrollerkortet.

  Se Få tilgang til kontrollerkortet hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Koble harddiskens grensesnittkabel fra kontrollerkortet, men la kabelen være koblet til skriverharddisken. For å koble fra kabelen klemmer du sammen blikken på pluggen på grensesnittkabelen for å fjerne sperren, før du drar ut kabelen.

 3. Fjern skruene som holder skriverharddisken på plass.

 4. Ta ut skriverharddisken.

 5. Legg skriverharddisken til side.

Var denne artikkelen nyttig?
Top