Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Få tilgang til kontrollerkortet

  Merk:  Her må du bruke en flathodet skrutrekker.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

 1. Fjern kontrollerkortdekselet.

 2. Løsne skruene på kontrollerkortskjermen med et skrujern.

 3. Ta ut skjermen.

 4. Bruk illustrasjonen nedenfor for å finne riktig kontakt:

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Berør en metalloverflate på skriveren før du tar på elektroniske komponenter eller kontakter på kontrollerkortet.

  1

  Lexmark™ Port for interne løsninger eller skriverharddiskkontakt

  2

  Kontakt for tilleggskort

  3

  Kontakt for minnekort

 5. Juster skruene etter hullene på skjermen, og sett skjermen tilbake.

 6. Stram til skruene på skjermen.

 7. Sett dekselet tilbake.

Var denne artikkelen nyttig?
Top