Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Installere en intern løsningsport

  Kontrollerkortet støtter én intern løsningsport (ISP) fra Lexmark™ (tilleggsutstyr).

  Merk:  Her må du bruke en flathodet skrutrekker.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter konfigurering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut alle ledninger som er koblet til skriveren.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

 1. Få tilgang til kontrollerkortet.

  Du kan finne mer informasjon under Få tilgang til kontrollerkortet.

 2. Dersom det er installert en skriverharddisk (tilleggsutstyr), må denne fjernes først.

  Du finner mer informasjon under Ta ut skriverharddisk.

 3. Pakk ut løsningsporten.

  1

  Intern løsningsport

  2

  Skrue for å feste plastbraketten til ILP-en

  3

  Skruer for å feste ILP-monteringsbraketten til skjermen på kontrollerkortet

  4

  Plastbrakett

 4. Fjern metalldekselet fra ILP-åpningen.

  1. Løsne skruen.

  2. Løft metalldekselet, og dra det helt ut.

 5. Juster stolpene på plastbraketten etter hullene på kontrollerkortholderen, og trykk plastbraketten på holderen til den klikker på plass. Kontroller at kablene ligger under plastbraketten.

 6. Installer ILP-en på plastbraketten.

  Merk:  Hold ILP-en skrått over plastbraketten, slik at eventuelle overhengende tilkoblinger vil gå gjennom ILP-åpningen i kontrollerkortholderen.

 7. Senk ILP-en ned mot plastbraketten til ILP-en sitter mellom skinnene i plastbraketten.

 8. Bruk vingeskruen som følger med ILP-en, til å feste plastbraketten til ILP-en.

  Merk:  Skru skruen med klokken slik at ILP-en sitter på plass, men ikke stram til skruen ennå.

 9. Sett inn de to medfølgende skruene for å feste ILP-monteringsbraketten til kontrollerkortskjermen.

 10. Stram til vingeskruen som er festet til ILP-en.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke stram den til for mye.

 11. Koble grensesnittkabelen for den interne løsningsporten til kontakten på kontrollerkortet.

  Merk:  Pluggene og kontaktene er fargekodet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top