Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Installere en harddisk på skriveren

  Merk:  Her må du bruke en flathodet skrutrekker.

  FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere maskinvare eller minneenheter etter konfigurering av skriveren, må du slå av skriveren og koble strømledningen fra strømuttaket før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut alle ledninger som er koblet til skriveren.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

 1. Få tilgang til kontrollerkortet.

  Du kan finne mer informasjon under Få tilgang til kontrollerkortet.

 2. Pakk opp skriverharddisken.

 3. Finn en passende tilkobling på kontrollerkortholderen.

  Merk:  Hvis en intern løsningsport (tilleggsutstyr) er installert, må skriverharddisken installeres på denne.

   Slik installere du en harddisk på den interne løsningsporten:

  1. Fjern skruene på monteringsbraketten til harddisken, og fjern braketten.

  2. Juster harddisken etter hullene på løsningsporten, og trykk harddisken ned til den sitter på plass.

   Installasjonsadvarsel:  Bare hold på kantene av kretskortet. Ikke trykk ned midt på skriverharddisken. Det kan føre til skade.

  3. Sett inn pluggen til harddiskens grensesnittkabel i kontakten på den interne løsningsporten.

   Merk:  Pluggene og kontaktene er fargekodet.

 4. Juster skriverharddisken etter hullene på kontrollerkortholderen, og trykk harddisken ned til den sitter på plass.

  Installasjonsadvarsel:  Bare hold på kantene av kretskortet. Ikke trykk ned midt på skriverharddisken. Det kan føre til skade.

  Merk:  Kontroller at kablene ligger under skriverharddisken.

 5. Koble skriverharddiskens grensesnittkabel til kontakten på kontrollerkortet.

  Merk:  Pluggene og kontaktene er fargekodet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top