Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Byta ut tonerkassetten

  1. Tryck på den främre luckan och fäll sedan ner luckan till universalarkmataren.

  2. Dra ut kassetten ur skrivaren med hjälp av handtaget.

  3. Packa upp den nya tonerkassetten, ta bort förpackningsmaterialet och skaka kassetten så att tonern omfördelas.

  4. Sätt in tonerkassetten i skrivaren genom att passa in dess skenor med pilarna på sidoskenorna inuti skrivaren.

    Obs!  Kontrollera att kassetten är helt intryckt.

    Varning – risk för skador:  När du byter en tonerkassett ska du inte låta den nya bildenheten exponeras för direkt ljus under en längre tid. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  5. Stäng universalarkmatarens lucka och den främre luckan.

Var denna artikel användbar?
Top