Skip to Content Information Center
Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

Conectarea imprimantei la o reţea Wireless cu ajutorul Wi‑Fi Protected Setup

Înainte să conectaţi imprimanta la reţea Wireless, asiguraţi-vă că:

 • Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi‑Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.
 • Un adaptor de reţea Wireless instalat în imprimanta dvs. este conectat şi funcţionează corespunzător. Pentru mai multe informaţii, consultaţi foaia de instrucţiuni livrată cu adaptorul de reţea Wireless.

  Utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton

 1. În funcţie de modelul imprimantei dvs., navigaţi prin oricare din următoarele succesiuni:

  •  > Setări >  > Reţele/Porturi >  > Reţea  [x] >  > Configurare reţea  [x]   >  > Fără fir >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Iniţiere metodă cu apăsare pe buton
  •  > Reţea/Porturi > Reţea  [x] > Configurare reţea  [x]   > Wireless > Wi‑Fi Protected Setup > Iniţiere metodă cu apăsare pe buton
  •  > Reţea/Porturi > Reţea  [x] > Configurare reţea  [x]   > Wireless > Wi‑Fi Protected Setup > Iniţiere metodă cu apăsare pe buton
 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişajul imprimantei.

  Utilizarea metodei numărului personal de identificare

 1. În funcţie de modelul imprimantei dvs., navigaţi prin oricare din următoarele succesiuni:

  •  > Setări >  > Reţele/Porturi >  > Reţea  [x] >  > Configurare reţea  [x]   >  > Fără fir >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Iniţiere metodă număr personal de identificare
  •  > Reţea/Porturi > Reţea  [x] > Configurare reţea  [x]   > Fără fir > Wi‑Fi Protected Setup > Iniţiere metodă număr personal de identificare
  •  > Reţea/Porturi > Reţea  [x] > Configurare reţea  [x]   > Fără fir > Wi‑Fi Protected Setup > Iniţiere metodă număr personal de identificare
 2. Copiaţi numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

 3. Deschideţi un browser Web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

  Note:

  • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
 4. Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

 5. Introduceţi numărul personal de identificare WPS format din opt cifre, apoi memoraţi setarea.

Consideraţi acest articol util?
Top