Skip to Content Information Center
Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o reţea fără fir

Note:

 • Asiguraţi-vă că adaptorul de reţea Wireless este instalat în imprimanta dvs. şi funcţionează corespunzător. Pentru mai multe informaţii, consultaţi foaia de instrucţiuni livrată cu adaptorul de reţea Wireless.
 • Asiguraţi-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit şi funcţionează corespunzător.

Asiguraţi-vă că aveţi următoarele informaţii înainte de a configura imprimanta într-o reţea fără fir:

 • SSID—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al reţelei.
 • Mod fără fir (sau mod reţea)—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
 • Canal (pentru reţele ad hoc)-În cazul reţelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.
 • Unele reţele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultaţi persoana responsabilă cu asistenţa de sistem, dacă nu sunteţi sigur ce canal să selectaţi.
 • Security Method (Metodă de securitate) - Există patru opţiuni de bază pentru metoda de securitate:
  • Cheia WEP
  • Dacă reţeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceţi până la patru chei în spaţiile furnizate. Selectaţi cheia utilizată în prezent în reţea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
  • cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
  • WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opţiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la acelaşi tip pe router şi pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în reţea.
  • 802.1X–RADIUS
  • Dacă instalaţi imprimanta într-o reţea 802.1X, veţi avea nevoie de următoarele:

   • Tip de autentificare
   • Tip de autentificare internă
   • Nume de utilizator şi parolă 802.1X
   • Certificate
  • No security (Fără securitate)
  • Dacă reţeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veţi avea nicio informaţie de securitate.
  • Notă:  Nu recomandăm utilizarea unei reţele fără fir nesecurizate.

  Note:

  • Dacă nu cunoaşteţi SSID-ul pentru reţeaua la care este conectat computerul dvs., lansaţi utilitarul fără fir al adaptorului de reţea al calculatorului şi căutaţi numele reţelei. Dacă nu puteţi să găsiţi SSID-ul sau informaţiile de securitate pentru reţea, consultaţi documentaţia care a însoţit punctul de acces sau contactaţi persoana care asigură asistenţa sistemului.
  • Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al reţelei fără fir, consultaţi documentaţia care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultaţi persoana care asigură asistenţa sistemului.
Consideraţi acest articol util?
Top