Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Innan du ansluter skrivaren till ett trådlöst nätverk måste du se till att:

 • Den trådlösa åtkomstpunkten (trådlös router) är certifierad för eller kompatibel med WPS (Wi‑Fi Protected Setup). Mer information finns i dokumentationen som levererades tillsammans med åtkomstpunkten.
 • En trådlös nätverksadapter är installerad i skrivaren, monterad och fungerar som den ska. Mer information finns i instruktionsbladet som medföljde den trådlösa nätverksadaptern.

  Använda metoden Tryckknappskotroll (PBC)

 1. Beroende på vilken skrivarmodell du har kan du navigera till något av följande:

  •  > Inställningar >  > Nätverk/portar >  > Nätverk  [x] >  > Nätverk  [x]  -inställning >  > Trådlöst >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Starta tryckknappsmetod
  •  > Nätverk/portar > Nätverk [x]   > Nätverk [x]     > Trådlöst > Wi-Fi Protected Setup > Starta tryckknappsmetod
  •  > Nätverk/portar > Nätverk [x]   > Nätverk [x]     > Trådlöst > Wi-Fi Protected Setup > Starta tryckknappsmetod
 2. Följ instruktionerna på skrivarens skärm.

  Använda PIN-metoden

 1. Beroende på vilken skrivarmodell du har kan du navigera till något av följande:

  •  > Inställningar >  > Nätverk/portar >  > Nätverk  [x] >  > Nätverk  [x]  -inställning >  > Trådlöst >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Starta PIN-metod
  •  > Nätverk/portar > Nätverk [x]   > Nätverk [x]     > Trådlöst > Wi-Fi Protected Setup > Starta PIN-metod
  •  > Nätverk/portar > Nätverk [x]   > Nätverk [x]     > Trådlöst > Wi-Fi Protected Setup > Starta PIN-metod
 2. Kopiera den åttasiffriga WPS PIN-koden.

 3. Öppna en webbläsare och skriv sedan in åtkomstpunktens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 4. Så här kommer du åt WPS-inställningarna. Mer information finns i dokumentationen som levererades tillsammans med åtkomstpunkten.

 5. Ange den åttasiffriga WPS PIN-koden och spara sedan inställningen.

Var denna artikel användbar?
Top