Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Förberedelser för att installera skrivaren i ett trådlöst nätverk

Anmärkningar:

 • Se till att den trådlösa nätverksadaptern är installerad i skrivaren och fungerar som den ska. Mer information finns i instruktionsbladet som medföljde den trådlösa nätverksadaptern.
 • Kontrollera att åtkomstpunkten (trådlös router) är på och fungerar som den ska.

När du ska installera skrivaren i ett trådlöst nätverk måste du ha följande uppgifter:

 • SSID – SSID kallas även nätverksnamn.
 • Trådlöst läge (eller Nätverksläge)—Läget är antingen infrastruktur eller ad hoc.
 • Kanal (för ad hoc-nätverk) – Kanalens standardvärde för infrastrukturnätverk är automatisk.
 • Vissa ad hoc-nätverk kräver också den automatiska inställningen. Kolla med systemadministratören om du är osäker på vilken kanal du ska välja.
 • Säkerhetsmetod – Det finns fyra huvudalternativ för säkerhetsmetoden:
  • WEP-nyckel
  • Om ditt nätverk använder mer än en WEP-nyckel anger du upp till fyra stycken i de avsedda utrymmena. Välj den nyckel som används för tillfället i nätverket genom att välja standard-WEP-nyckeln för överföring.
  • delad WPA eller WPA2-nyckel eller lösenordsfras
  • WPA använder kryptering som en ytterligare säkerhetsfunktion. Alternativen är AES och TKIP. Samma typ av kryptering måste ställas in för routern och skrivaren då skrivaren annars inte kan kommunicera i nätverket.
  • 802.1X–RADIUS
  • Om du installerar skrivaren på ett 802.1X nätverk kan du behöva följande:

   • Autentiseringstyp
   • Inre autentiseringstyp
   • 802.1X användarnamn och lösenord
   • Certifikat
  • Ingen säkerhet
  • Om det trådlösa nätverket inte använder någon säkerhet får du ingen säkerhetsinformation.
  • Obs!  Vi rekommenderar inte att du använder ett trådlöst nätverk utan säkerhet.

  Anmärkningar:

  • Om du inte känner till SSID-namnet för nätverket som datorn är ansluten till startar du det trådlösa verktyget för datorns nätverksadapter och letar upp nätverksnamnet. Om du inte hittar SSID-namnet eller säkerhetsinformationen för nätverket kan du se dokumentationen som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten eller kontakta systemadministratören.
  • Om du vill veta den delade WPA/WPA2-nyckeln/lösenordsfrasen för det trådlösa nätverket kan du läsa i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten, titta på den inbyggda webbsidan för åtkomstpunkten eller fråga systemadministratören.
Var denna artikel användbar?
Top