Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Zakládání do zásobníku na 2100 listů

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Vytáhněte zásobník.

 2. Nastavte vodicí lišty šířky a délky.

   Vkládání papíru formátu A5

  1. Vytáhněte nahoru vodicí lištu šířky a posuňte ji do polohy odpovídající formátu A5.

  2. Stiskněte vodicí lištu délky a posuňte ji do polohy pro formát A5 až zacvakne na místo.

  3. Vyjměte vodicí lištu délky pro formát A5 z držáku.

  4. Vložte vodicí lištu délky pro formát A5 do označené štěrbiny.

   Poznámka:  Zamáčkněte vodicí lištu délky pro formát A5 až zacvakne na místo.

   Vkládání papíru formátu A4, Letter, Legal, Oficio a Folio

  1. Vytáhněte nahoru vodicí lištu šířky a posuňte je do odpovídající polohy pro formát zakládaného papíru.

  2. Pokud je k vodicí liště délky stále připevněna vodicí lišta délky pro formát A5, sundejte ji. Není-li připevněna, pokračujte krokem d.

  3. Vložte vodicí lištu délky pro formát A5 do držáku.

  4. Stiskněte vodicí lišty délky a posuňte lištu do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru až zacvakne na místo.

 3. Ohněte listy papíru vzad a vpřed, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

 4. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou dolů.

  Poznámka:  Zkontrolujte, zda je papír správně vložen.

  • Hlavičkový papír se zakládá různě podle toho, zda je instalována doplňková dokončovací sešívačka.
  • Bez doplňkové dokončovací sešívačkyS doplňkovou dokončovací sešívačkou

   Jednostranný tisk

   Jednostranný tisk

   Oboustranný tisk

   Oboustranný tisk

  • Pokud vkládáte předem děrovaný papír pro použití s dokončovací sešívačkou, zkontrolujte, zda jsou otvory na dlouhé straně papíru na pravé straně zásobníku.
  • Jednostranný tiskOboustranný tisk

   Poznámka:  Pokud jsou otvory na dlouhé straně papíru na levé straně zásobníku, může dojít k zaseknutí.

  • Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru.

 5. Vložte zásobník.

  Poznámka:  Při vkládání zásobníku stoh papíru stlačte dolů.

 6. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

  Poznámka:  Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top