Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Propojování a rozpojování zásobníků

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > nabídka Papír.

 3. Změňte nastavení formátu a typu papíru pro zásobníky, které připojujete.

  • Chcete-li připojit zásobníky, ujistěte se, že formát a typ zásobníku odpovídají formátu a typu druhého zásobníku.
  • Chcete-li zásobníky odpojit, ujistěte se, že formát a typ zásobníku neodpovídají formátu a typu druhého zásobníku.
 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka:  Nastavení formátu a typu papíru lze změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Další informace najdete v části Nastavení formátu a typu papíru.

Varování – nebezpečí poškození:  Papír vložený v zásobníku musí odpovídat názvu typu papíru přiřazenému v tiskárně. Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Pokud by nastavení nebyla správně nakonfigurována, mohlo by dojít k potížím.

Byl tento článek užitečný?
Top