Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Určení vlastního názvu typu papíru

  Použití serveru Embedded Web Server

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > nabídka Papír > Vlastní názvy.

 3. Vyberte vlastní název a pak zadejte vlastní název typu papíru.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

 5. Klepněte na možnost Vlastní typy a ověřte, zda byl vlastní název nahrazen vlastním názvem typu papíru.

  Pomocí ovládacího panelu tiskárny

 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

   > Nabídka Papír > Vlastní názvy

 2. Vyberte vlastní název a pak zadejte vlastní název typu papíru.

 3. Stiskněte tlačítko .

 4. Stiskněte položku Vlastní typy a ověřte, zda byl vlastní název nahrazen vlastním názvem typu papíru.

Byl tento článek užitečný?
Top