Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Přiřazení vlastního typu papíru

  Použití serveru Embedded Web Server

  Přiřaďte název vlastního typu papíru k zásobníku při připojení nebo odpojení zásobníků.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy adresu IP tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > nabídka Papír > Vlastní typy.

 3. Vyberte název vlastního typu papíru a pak vyberte typ papíru.

  Poznámka:  Výchozím typem papíru pro všechny uživatelem definované vlastní názvy je Papír.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Pomocí ovládacího panelu tiskárny

 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

   > Nabídka Papír > Vlastní typy

 2. Vyberte název vlastního typu papíru a pak vyberte typ papíru.

  Poznámka:  Výchozím typem papíru pro všechny uživatelem definované vlastní názvy je Papír.

 3. Stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top