Skip to Content Information Center
Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

 1. Din ecranul de început, navigaţi la:

   > Securitate > Imprimare confidenţială >  selectaţi tipul lucrării de imprimare

  UtilizaţiTo (Pentru)

  Note:

  • Operaţiile de tipărire Confidenţiale, Verificare, Rezervă şi Repetare pot fi şterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operaţii păstrate.
  • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansaţi lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei.
  • Toate operaţiile de tipărire care pot fi iniţiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de held jobs (operaţii păstrate).

  Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)

  Limitaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

  Notă:  Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator şi codul PIN respectiv sunt şterse.

  Expirare lucrare confidenţială

  Puneţi în aşteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei.

  Notă:  Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.

  Repetare Expirare lucrare

  Tipăreşte şi stochează operaţia de imprimare în memoria imprimantei.

  Verificare Expirare lucrare

  Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în aşteptare restul copiilor. Vă permite să verificaţi dacă prima copie este satisfăcătoare sau nu. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ştearsă automat din memoria imprimantei.

  Rezervare Expirare lucrare

  Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare.

  Notă:  Lucrările de imprimare sunt puse în aşteptare până la ştergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în aşteptare).

 2. Apăsaţi .

Consideraţi acest articol util?
Top