Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Konfigurace tiskárny

Základní model

1

Standardní odkladač

2

Ovládací panel tiskárny

3

Univerzální podavač

4

Standardní zásobník na 550 listů (Zásobník 1)

Plně vybavený model

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste zakoupili tiskárnu s podobnou konfigurací, budete potřebovat dodatečné vybavení. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Následující obrázek znázorňuje maximální počet volitelných dokončovacích jednotek a zásobníků podporovaných tiskárnou. Další informace o jiných konfiguracích naleznete na webových stránkách www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Hardwarový doplněkAlternativní hardwarový doplněk

1

Sešívací schránka

 • Expandér výstupu
 • Schránka se 4 odkladači
 • Dokončovací sešívačka, děrovačka

2

Schránka se 4 odkladači

 • Sešívací schránka
 • Dokončovací sešívačka, děrovačka
 • Expandér výstupu

3

Kolečkový podstavec

Žádný

4

Zásobník na 2100 listů

Žádný

5

Zásobník na 550 listů

Zásobník na 250 listů

6

Zásobník na 250 listů

Zásobník na 550 listů

7

Schránka se 4 odkladači

Expandér výstupu

8

Expandér výstupu

Schránka se 4 odkladači

Dokončovací schránku se sešívačkou a děrovačkou nelze kombinovat s žádným jiným výstupním doplňkem.

 • V konfiguraci se třemi volitelnými dokončovacími jednotkami lze expandér výstupu a schránku nainstalovat v jakémkoli pořadí.
 • V konfiguraci se dvěma volitelnými dokončovacími jednotkami:
  • Sešívací schránka musí vždy být nahoře.
  • Vysokokapacitní expandér výstupu musí být vždy dole.
  • Expandér výstupu je jediný volitelný doplněk, který lze umístit nad vysokokapacitní expandér výstupu.
 • Při použití volitelných zásobníků:
  • Pokud je tiskárna nakonfigurována se zásobníkem na 2 100 listů, použijte vždy kolečkový podstavec.
  • Zásobník na 2 100 listů musí být vždy vespod konfigurace.
  • S tiskárnou lze konfigurovat maximálně čtyři volitelné zásobníky.
  • Volitelné zásobníky na 250 a 550 listů lze nainstalovat v libovolném pořadí.
Byl tento článek užitečný?
Top