Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

Poznámka:  Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.

Stiskněte tlačítkoFunkce

1

Změnit jazyk

Změňte primární jazyk tiskárny.

2

Záložky

Umožňuje vytvářet, uspořádávat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory.

Poznámka:  Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí aplikace Formuláře a oblíbené položky. Záložky ve stromové struktuře nelze využít prostřednictvím aplikace Formuláře a oblíbené položky.

3

Pozdržené úlohy

Zobrazí všechny aktuálně pozdržené úlohy.

4

USB

Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.

Poznámka:  Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.

5

Nabídky

Umožňuje přístup do nabídek tiskárny.

Poznámka:  Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena.

6

Stavová lišta

  • Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna.
  • Zobrazí stav spotřebního materiálu tiskárny.
  • Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.

7

Stav/spotřební materiál

  • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy tiskárny, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.
  • Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.

8

Tipy

Zobrazení kontextové nápovědy

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítka:

Stiskněte tlačítkoFunkce

Hledat pozdržené úlohy

Vyhledávání pozdržených úloh

Úlohy podle uživatelů

Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem

Profily a aplikace

Přístup k profilům a aplikacím

Funkce

FunkcePopis

Výstražné hlášení o přítomnosti

Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.

Varování

Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.

Adresa IP tiskárny

Příklad: 123.123.123.123

Adresa IP tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky. Adresu IP můžete použít při přístupu k serveru Embedded Web Server, když potřebujete zobrazit a vzdáleně nakonfigurovat nastavení tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top