Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Nebyl rozpoznán interní doplněk

ČinnostAnoNe

Krok 1

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Funguje interní doplněk správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

    Zkontrolujte, zda je interní doplněk správně nainstalován na řídicí desce.

  1. Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

  2. Zkontrolujte, zda je interní doplněk nainstalován do správného konektoru na řídicí desce.

  3. Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

Je interní doplněk správně nainstalován na řídicí desce?

Přejděte ke kroku 3.

Připojte interní doplněk k řídicí desce.

Krok 3

Vytiskněte stránku nastavení nabídek a zkontrolujte, jestli je interní doplněk uveden v seznamu Instalované funkce.

Je interní doplněk uveden v seznamu na stránce nastavení nabídek?

Přejděte ke kroku 4.

Interní doplněk znovu nainstalujte.

Krok 4

  1. Zkontrolujte, zda je interní doplněk vybrán.

    Je možné, že budete muset přidat interní doplněk do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

  2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Funguje interní doplněk správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top