Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Potíže se zásobníkem na 2 100 listů

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Vytáhněte zásobník a proveďte nejméně jeden z následujících kroků:

  • Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.
  • Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí.
  • Zkontrolujte, zda jsou vodicí zarážky papíru zarovnány s vodicími zarážkami papíru na dně zásobníku.
  • Zkontrolujte, zda jsou vodicí lišty zarovnány podle okrajů papíru.
  • Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.
  • Zkontrolujte, zda tisknete na doporučenou velikost a typ papíru.
  • Ujistěte se, že papír nebo speciální média vyhovují specifikacím a nejsou poškozené.
 2. Vložte správným způsobem zásobník.

  Poznámka:  Při vkládání zásobníku stlačte stoh papíru dolů.

Funguje zásobník správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a poté ji znovu zapněte.

Funguje zásobník správně?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je zásobník uveden v seznamu instalovaných funkcí.

Poznámka:  Je-li zásobník uveden na stránce nastavení nabídek, ale dochází k uvíznutí, když papír vstupuje do zásobníku nebo jej opouští, zásobník možná není správně nainstalovaný.

Je zásobník uveden na stránce nastavení nabídek?

Přejděte ke kroku 4.

Další informace vyhledejte v Instalačním listu dodávaném se zásobníkem na 2 100 listů.

Krok 4

Ujistěte se, že je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny.

Poznámka:  Je možné, že budete muset přidat zásobník do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny?

Přejděte ke kroku 5.

Ručně přidejte zásobník do ovladače tiskárny.

Krok 5

Zkontrolujte, zda je zásobník vybrán.

 • Z programu, který právě používáte, zásobník vyberte. Používáte-li systém Mac OS X verze 9, ujistěte se, zda je tiskárna nastavena v aplikaci Chooser.

Funguje zásobník správně?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top