Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriveren inneholder ulike typer minner som kan lagre enhets- og nettverksinnstillinger og brukerdata.

MinnetyperBeskrivelse

Flyktig minne

Skriveren bruker standard RAM (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskriftsjobber.

ikke-flyktig minne

Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, enhetsinnstillinger, nettverksinformasjon, bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.

Skriverharddisk

Enkelte skrivere har en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for enhetsspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse utskriftsjobber, samt skjema- og skriftdata.

Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

  • Skriveren skal trekkes tilbake.
  • Skriverharddisken skal skiftes ut.
  • Skriveren skal flyttes til en annen avdeling eller til et annet sted.
  • Det skal utføres service på skriveren av en person utenfor organisasjonen.
  • Skriveren skal fjernes fra lokalene for å få utført service.
  • Skriveren skal selges til en annen organisasjon.

Avhending av skriverharddisk

Merk:  Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

I miljøer med høy sikkerhet kan det være nødvendig å ta forholdsregler for å sikre at andre ikke får tilgang til konfidensielle data som er lagret på skriverharddisken hvis skriveren, eller harddisken, fjernes fra lokalene.

  • Avmagnetisering: Sletter harddisken med et magnetisk felt som fjerner lagrede data.
  • Knusing: Komprimerer harddisken fysisk slik at den brekker komponentdeler og gjør dem uleselige.
  • Oppkutting: River fysisk harddisken til mindre metallbiter.

Merk:  Data kan hovedsakelig fjernes elektronisk, men for å garantere at alle data er fullstendig slettet, er den eneste fremgangsmåten å fysisk ødelegge hver minneenhet med lagrede data.

Var denne artikkelen nyttig?
Top