Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Konfigurere kryptering av skriverens harddisk

Aktiver kryptering av harddisk for å forhindre tap av sensitive data i tilfelle skriveren eller harddisken blir stjålet.

Merk:  Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.

  Bruke EWS (Embedded Web Server)

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis skriverens IP-adresse i delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Innstillinger > Sikkerhet > Diskkryptering.

  Merk:  Diskkryptering vises bare på menyen Sikkerhet hvis det er installert en formatert og fungerende harddisk i skriveren.

 3. Velg Aktiver på menyen Harddiskkryptering.

  Merknader:

  • Når du aktiverer diskkryptering, slettes innholdet på skriverens harddisk.
  • Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.

  Bruke skriverens kontrollpanel

 1. Slå av skriveren.

 2. Trykk ned og hold 2 og 6 mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

  Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått helt på, vises det en liste over funksjoner på skriverskjermen.

 3. Gå til:

  Diskkryptering > Aktiver

  Merk:  Når du aktiverer diskkryptering, slettes innholdet på skriverens harddisk.

 4. Velg Ja for å fortsette med diskrensingen.

  Merknader:

  • Ikke slå av skriverens mens krypteringen pågår. Hvis du gjør det, kan det føre til at data går tapt.
  • Diskkryptering kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.
  • Det vises en statuslinje som viser fremdriften for diskrensingen. Når disken er kryptert, vises skjermbildet for å aktivere eller deaktivere diskkryptering igjen.
 5. Gå til:

  Tilbake > Avslutt konfig.meny

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

Var denne artikkelen nyttig?
Top