Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Flyktighetsredogörelse

Skrivaren innehåller olika typer av minnen där enhets- och nätverksinställningar samt användarinformation kan sparas.

MinnestypBeskrivning

Flyktigt minne

Skrivaren använder standard-RAM (Random Access Memory) för att tillfälligt spara användarinformation för enkla utskriftsjobb.

Icke-flyktigt minne

Skrivaren kan använda två olika typer av icke-flyktigt minne: EEPROM och NAND (flashminne). Båda typerna används för lagring av operativsystemet, enhets- och nätverksinformation, bokmärkesinställningar samt för inbyggda lösningar.

Hårddiskutrymme

Vissa skrivare har en inbyggd hårddisk. Skrivarens hårddisk är utformad för enhetsspecifika funktioner. På så sätt kan enheten lagra buffrad användarinformation för avancerade utskriftsjobb samt formulär- och teckensnittsinformation.

Ta bort innehållet från någon av minnesenheterna som är installerade på skrivaren i följande situationer:

  • Skrivaren ska kasseras.
  • Skrivarens hårddisk ska bytas ut.
  • Skrivaren ska flyttas till en annan avdelning eller plats.
  • Skrivaren ska få service av någon som inte tillhör företaget.
  • Skrivaren ska skickas iväg för service.
  • Skrivaren ska säljas till ett annat företag.

Kassera skrivarhårddisken

Obs!  Det är inte alla skrivarmodeller som har en hårddisk installerad.

Om skrivaren används i en miljö där säkerheten är mycket viktigt kan det vara nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att obehöriga får tillgång till konfidentiell information på skrivarens hårddisk när du ska flytta skrivaren eller hårddisken.

  • Avmagnetisera – Utsätta hårddisken för ett magnetfält som raderar lagrad information
  • Krossa hårddisken – Fysiskt trycka ihop hårddisken för att förstöra komponenter och göra dem oläsliga
  • Mala ner – Fysiskt strimla hårddisken till små metallbitar

Obs!  Mycket information kan raderas elektroniskt, men det enda sättet att vara helt säker på att all information är helt borta är att fysiskt förstöra alla hårddiskar som innehåller information.

Var denna artikel användbar?
Top