Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

nabídka Vlastní typy

PoložkaČinnost

  Vlastní typ  [x]

 • Papír
 • Štítkový kartón
 • Průhledné fólie
 • Hrubý/bavlněný
 • Štítky
 • Vinylové štítky
 • Obálka

Přiřadí papír nebo typ speciálního média k výchozímu továrnímu názvu Vlastní typ nebo k uživatelsky definovanému Vlastnímu názvu vytvořenému ve vestavěném webovém serveru nebo v aplikaci MarkVision Professional.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením je papír.
 • Typ vlastního média musí být podporován pro vybraný zásobník nebo univerzální podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.

  Recyklovaný

 • Papír
 • Štítkový kartón
 • Průhledné fólie
 • Hrubý/bavlněný
 • Štítky
 • Vinylové štítky
 • Obálka

Určuje typ papíru, pokud je v jiných nabídkách vybráno nastavení Recyklovaný.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením je papír.
 • Typ vlastního média musí být podporován pro vybraný zásobník nebo univerzální podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.
Byl tento článek užitečný?
Top