Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Nabídka Nastavení odkladače

PoložkaČinnost

  Výstupní odkladač

 • Standardní odkladač
 • Odkladač  [x]

Zadání výchozího nastavení.

Poznámky:

 • Pokud je několika odkladačům přiřazen stejný název, pak se tento název zobrazí v nabídce pouze jednou.
 • Výchozí tovární nastavení je Standardní odkladač.

  Konfigurace odkladačů

 • Schránka
 • Propojit
 • Kap.výst. překročena
 • Propoj výstupy
 • Přiřazení typu

Určuje možnosti konfigurace odkladačů.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Schránka. Při tomto nastavení je každý odkladač považován za samostatnou schránku.
 • Nastavení Propojit propojí všechny dostupné odkladače do jednoho velkého odkladače.
 • Možnost Kapacita výstupu překročena nakonfiguruje každý odkladač jako samostatnou schránku.
 • Nastavení Propoj výstupy propojí všechny dostupné odkladače kromě standardního odkladače a zobrazí se jen v případě, že jsou nainstalovány nejméně dva přídavné odkladače.
 • Při nastavení Přiřazení typu je každému typu papíru přiřazen odkladač nebo propojená sada odkladačů.
 • Odkladače, které mají přiřazen stejný název, jsou automaticky propojeny, není-li vybrána možnost Propoj výstupy.

  Rezervní odkladač

 • Standardní odkladač
 • Odkladač  [x]

Určuje alternativní odkladač pro případ, že je určený odkladač zaplněn.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Standardní odkladač.
 • Pokud je několika odkladačům přiřazen stejný název, pak se tento název v seznamu odkladačů zobrazí pouze jednou.
 • [x]   může být libovolné číslo od 1 do 12, pokud jsou nainstalovány příslušné doplňkové odkladače.

  Typ papíru v odkladači

 • Pro obyčejný papír
 • Pro karty
 • Pro průsvitné fólie
 • Pro recyklovaný papír
 • Pro štítky
 • Pro vinylové štítky
 • Pro typ bond
 • Pro obálky
 • Pro hrubé obálky
 • Pro hlavičkový papír
 • Pro předtištěný papír
 • Pro barevný papír
 • Pro lehký papír
 • Pro těžký papír
 • Pro drsný/bavlněný papír
 • Pro vlastní  [x] 

Vybere odkladač pro jednotlivé podporované typy papíru.

  Pro každý typ vyberte následující možnosti:

 • Vypnuto
 • Standardní odkladač
 • Odkladač  [x]

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.
 • [x]   může být libovolné číslo od 1 do 12, pokud jsou nainstalovány příslušné doplňkové odkladače.
 • Pokud je několika odkladačům přiřazen stejný název, pak se tento název v seznamu odkladačů zobrazí pouze jednou.
Byl tento článek užitečný?
Top