Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Nabídka Formát/typ papíru

PoložkaČinnost

Poznámka:  V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.

  Velikost zásobníku  [x]

 • A4
 • A5
 • A6
 • JIS B5
 • Letter
 • Legal
 • Executive
 • Oficio (Mexico)
 • Folio
 • Statement
 • Univerzální
 • 7  3/4  Obálka
 • Obálka  9
 • Obálka  10
 • Obálka  DL
 • Obálka  C5
 • B5  Obálka
 • Jiná obálka

Zadejte formát papíru vloženého v jednotlivých zásobnících.

Poznámky:

 • V USA je výchozí . Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.
 • Pokud dva zásobníky obsahují papír téže velikosti a typu a mají stejné nastavení, jsou automaticky propojeny. Propojit lze i univerzální podavač. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, tiskové úlohy budou vytištěny prostřednictvím propojeného zásobníku.
 • Formát papíru A6 podporují pouze zásobník 1 a univerzální podavač.

  Typ zásobníku  [x]

 • Obyčejný papír
 • Štítkový kartón
 • Průhledné fólie
 • Recyklovaný
 • Štítky
 • Kancelářský
 • Obálka
 • Hrubá obálka
 • Hlavičkový papír
 • Předtištěný
 • Barevný papír
 • Lehký papír
 • Těžký papír
 • Hrubý/bavlněný
 • Vlastní typ  [x]

Určuje typ papíru založeného do jednotlivých zásobníků.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením pro zásobník  1 je běžný papír. Pro všechny ostatní zásobníky je výchozím typem vlastní  Type  [x]  .
 • Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, zobrazí se místo vlastního typu  [x].
 • Tato nabídka slouží k nastavení automatického propojování zásobníků.

  Formát v univerzálním podavači

 • A4
 • A5
 • A6
 • JISJIS  B5
 • Letter
 • Legal
 • Executive
 • Oficio (Mexico)
 • Folio
 • Statement
 • Univerzální
 • 7  3/4  Obálka
 • Obálka  9
 • Obálka  10
 • Obálka  DL
 • Obálka  C5
 • B5  Obálka
 • Jiná obálka

Specifikuje formát papíru vloženého v univerzálním podavači.

Poznámky:

 • V USA je výchozí . Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.
 • Aby se položka Formát v univerzálním podavači zobrazila jako nabídka, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.
 • Univerzální podavač formát papíru automaticky nerozpozná. Je nutné nastavit hodnotu formátu papíru.

  Typ v univerzálním podavači

 • Obyčejný papír
 • Štítkový kartón
 • Průhledné fólie
 • Recyklovaný
 • Štítky
 • Kancelářský
 • Obálka
 • Hrubá obálka
 • Hlavičkový papír
 • Předtištěný
 • Barevný papír
 • Lehký papír
 • Těžký papír
 • Hrubý/bavlněný
 • Vlastní typ  [x]

Specifikuje typ papíru vloženého v univerzálním podavači.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením je obyčejný papír.
 • Aby se položka Typ v univerzálním podavači zobrazila jako nabídka, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.

  Formát v ručním podavači

 • A4
 • A5
 • A6
 • JISJIS  B5
 • Letter
 • Legal
 • Executive
 • Oficio (Mexico)
 • Folio
 • Statement
 • Univerzální

Určuje formát ručně zakládaného papíru.

Poznámka:  V USA je výchozí . Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

  Typ v ručním podavači

 • Obyčejný papír
 • Štítkový kartón
 • Průhledné fólie
 • Recyklovaný
 • Štítky
 • Kancelářský
 • Hlavičkový papír
 • Předtištěný
 • Barevný papír
 • Lehký papír
 • Těžký papír
 • Hrubý/bavlněný
 • Vlastní typ  [x]

Určuje typ ručně vkládaného papíru.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením je obyčejný papír.
 • Konfiguraci univerzálního podavače v nabídce Papír je nutné nastavit na volbu Ruční, aby se v nastaveních nabídky zobrazila možnost Typ ručně vkládaného papíru.

  Formát ruční pod. obálek

 • 7  3/4  Obálka
 • Obálka  9
 • Obálka  10
 • Obálka  DL
 • Obálka  C5
 • B5  Obálka
 • Jiná obálka

Určuje formát ručně vkládané obálky.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení pro USA je Obálka  10 . V ostatních státech je výchozí tovární nastavení Obálka  DL.

  Typ ruční pod. obálek

 • Obálka
 • Hrubá obálka
 • Vlastní typ  [x]

Určuje typ ručně vkládané obálky.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Obálka.

Byl tento článek užitečný?
Top