Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Bild

AnvändFör att

  Auto-anpassa

 • Av

Ställa in optimal pappersstorlek, skalning och riktning.

Obs!  På är standardinställningen. Den åsidosätter inställningar för skalning och riktning för vissa bilder.

  Invertera

 • Av

Invertera monokroma tvåtonsbilder.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Inställningen gäller inte för GIF- och JPEG-bilder.

  Skalning

 • Ankare överst vänster
 • Bästa passning
 • Ankare i mitten
 • Anpassa höjd/bredd
 • Anpassa höjd
 • Anpassa bredd

Skala bilden så att den passar den valda pappersstorleken.

Anmärkningar:

 • Bästa passning är fabriksinställningen.
 • När Autoanpassa är På ställs Skalning automatiskt in på Bästa passning.

  Riktning

 • Stående
 • Liggande
 • Omvänt stående
 • Omvänt liggande

Ange bildriktning.

Obs!  Stående är standardinställningen.

Var denna artikel användbar?
Top