Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn PostScript

AnvändFör att

  Skriv ut PS-fel

 • Av

Skriv ut en sida med PostScript-fel.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  PS-uppstartsläge

 • Av

Avaktivera SysStart-filen.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Teckensnittsprioritet

 • Inbyggd
 • Flash/disk

Ställ in sökordningen för teckensnitt.

Anmärkningar:

 • Inbyggd är fabriksinställt som standard.
 • För att det här menyalternativet ska vara tillgängligt måste ett formaterat flashminneskort eller en skrivarhårddisk ha installerats och fungera ordentligt.
 • Flashminneskort eller skrivarhårddiskar får inte vara läs- och skrivskyddade, skrivskyddade eller lösenordsskyddade.
 • Jobb-buffertstorleken får inte vara inställd på 100 %.
Var denna artikel användbar?
Top