Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

menyn PCL-emulering

AnvändFör att

  Teckensnittskälla

 • Inbyggd
 • Disk
 • Ladda ned
 • Flashenhet
 • Alla

Ange hur många teckensnittsuppsättningar som ska användas för menyn Teckensnittsnamn.

Anmärkningar:

 • "Inbyggd" är fabriksinställt som standard. Inbyggd visar standardteckensnittsuppsättningarna som har laddats ned till RAM-minnet.
 • Inställningarna för "Flashminne" och "Hårddisk" visar alla teckensnitt som finns för respektive alternativ.
 • Alternativet flashminne måste vara rätt formaterat och får inte vara läs-/skrivskyddat, skrivskyddat eller lösenordsskyddat.
 • "Ladda ned" visar alla teckensnitt som har laddats ned till RAM-minnet.
 • "Alla" visar alla teckensnitt som är tillgängliga för det alternativet.

  Teckensnittsnamn

 • Courier 10

Identifiera ett visst teckensnitt och var det lagras.

Obs!  Courier 10 är fabriksinställt som standard. Courier 10 visar teckensnittsnamn, teckensnitts-ID och förvaringsplatsen i skrivaren. Förkortningarna för teckensnittskälla är R för Inbyggd, F för Flashminne, K för Hårddisk och D för Ladda ned.

  Symboluppsättning

 • 10U PC‑8
 • 12U PC‑850

Ange symboluppsättningen för varje teckensnittsnamn.

Anmärkningar:

 • 10U  PC‑8 är fabriksinställt som standard i USA. 12U  PC‑850 är fabriksinställt som standard internationellt.
 • En symboluppsättning är en uppsättning alfabetiska och numeriska tecken, skiljetecken och specialtecken. I symboluppsättningar finns tecken som är speciella för vissa språk eller program, t.ex. matematiska symboler för vetenskapliga texter. Bara de symboluppsättningar som kan hanteras visas.

  PCL-emuleringsinst.

 • Punktstorlek
  • 1,00–1008,00

Ändra punktstorleken för skalbara typografiska teckensnitt.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är 12.
 • Punktstorlek avser höjden på tecknen. En punkt är ungefär lika med 0,3 mm.
 • Punktstorlekar kan ökas eller minskas i steg om 0,25 punkter.

  PCL-emuleringsinst.

 • Breddsteg
  • 0,08–100

Ange breddsteg för skalbara teckensnitt med fast bredd.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är 10.
 • Med Breddsteg menas antalet fasta tecken per tum (cpi).
 • Breddsteget kan ökas eller minskas i steg om 0,01 cpi.
 • För icke-skalbara teckensnitt med fast bredd visas breddsteget på skärmen, men det går inte att ändra.

  PCL-emuleringsinst.

 • Riktning
  • Stående
  • Liggande

Ange orienteringen av texten och bilderna på sidan.

Anmärkningar:

 • Stående är fabriksinställt som standard. Stående skriver ut text och bilder parallellt med papperets kortsida.
 • Liggande skriver ut text och bilder parallellt med papperets långsida.

  PCL-emuleringsinst.

 • Rader per sida
  • 1–255

Ange hur många rader som ska skrivas ut per sida.

Anmärkningar:

 • 60 är fabriksinställt som standard i USA. 64 är fabriksinställt som standard internationellt.
 • Skrivaren ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj önskad pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida.

  PCL-emuleringsinst.

 • A4-bredd
  • 198  mm
  • 203  mm

Ställ in skrivaren för utskrift på A4-papper.

Anmärkningar:

 • "198  mm" är den fabriksinställda standarden.
 • Inställningen 203 mm anger en sidbredd som ger utrymme för 80 tecken med breddsteget 10.

  PCL-emuleringsinst.

 • Auto CR efter LF
  • Av

Ange om skrivaren automatiskt ska utföra en vagnretur (CR) efter ett radmatningskommando (LF).

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  PCL-emuleringsinst.

 • Auto LF efter CR
  • Av

Ange om skrivaren automatiskt ska utföra en radmatning (LF) efter ett vagnreturkommando (CR).

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Omnumr. fack

 • Tilldela univ.arkmatare
  • Av
  • Ingen
  • 0 - 199
 • Ange fack  [x]
  • Av
  • Ingen
  • 0 - 199
 • Tilldela man. papper
  • Av
  • Ingen
  • 0 - 199
 • Ange manuellt kuvert
  • Av
  • Ingen
  • 0 - 199

Konfigurera skrivaren för arbete med skrivarprogram eller program som använder olika källtilldelningar för fack och matare.

Anmärkningar:

 • "Av" är fabriksinställt som standard.
 • "Ingen" ignorerar kommandot om att välja pappersmatning. Det här alternativet visas endast när det väljs genom PCL  5-tolken.
 • "0–199" tillåter att en anpassad inställning används.

  Omnumr. fack

 • Visa fabriksinställningar
  • Univ.mat.stand=8
  • Mag.1 standard=1
  • Mag.4 standard=1
  • Mag.5 standard=1
  • Mag.20 standard=1
  • Mag.21 standard=1
  • Kuvertstandard=6
  • Man. papper, std = 2
  • Man.kuv.stand.=3

Visa den fabriksinställning som har tilldelats varje fack eller matare.

  Omnumr. fack

 • Återställ original
  • Ja
  • Nej

Återställ alla inställningar för fack och matare till fabriksinställningarna.

Var denna artikel användbar?
Top