Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Efterbehandling

AnvändFör att

1 Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

2 Den här menyn visas endast på skrivare utan pekskärm.

  Sidor (duplex)

 • 1-sidigt
 • 2-sidigt

Ange om dubbelsidig utskrift är inställd som standard för alla utskriftsjobb.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är 1-sidigt.
 • Du kan ställa in dubbelsidig utskrift från skrivarprogrammet.
 • För Windows-användare:
 • Klicka på Arkiv > Skriv ut, och klicka sedan på Egenskaper, Utskriftsinställningar, Alternativ eller Inställningar.
 • Om du är Macintosh-användare:
 • Välj Arkiv > Skriv ut och justera sedan inställningarna i dialogrutan Skriv ut och snabbmenyerna.

  Dubbelsidig bindning

 • Långsida
 • Kortsida

Ange hur dubbelsidiga sidor ska bindas och skrivas ut.

Anmärkningar:

 • Långsida är fabriksinställt som standard. Med Långsida binds sidorna samman längs långsidan (vänsterkant för stående och överkant för liggande).
 • Med Kortsida binds sidorna samman längs kortsidan (överkant för stående och vänsterkant för liggande).

  Kopior

 • 1–999

Ange standardantalet kopior för varje utskriftsjobb.

Obs!  1 är fabriksinställningen.

  Tomma sidor

 • Skriv inte ut
 • Utskrift

Ange om tomma sidor ska infogas i ett utskriftsjobb.

Obs!  Skriv inte ut är standardinställningen.

  Sortera

 • (1,1,1) (2,2,2)
 • (1,2,3) (1,2,3)

Stapla utskriftsjobbets sidor i följd vid utskrift av flera kopior.

Obs!  ”(1,1,1) (2,2,2)” är fabriksinställt som standard.

  Skiljeblad

 • Av
 • Mellan kopior
 • Mellan jobb
 • Mellan sidor

Ange om tomma skiljeark ska infogas.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Med inställningen Mellan kopior infogas ett tomt ark mellan varje kopia av ett utskriftsjobb om inställningen för Sortera är "(1,2,3) (1,2,3)". Om Sortera är inställt på "(1,1,1) (2,2,2)" infogas ett tomt ark mellan varje uppsättning utskrivna sidor, till exempel efter alla sidor 1 och efter alla sidor 2.
 • Med inställningen Mellan jobb infogas ett tomt ark mellan utskriftsjobb.
 • Med inställningen Mellan sidor infogas ett tomt ark mellan alla sidor i ett utskriftsjobb. Den här inställningen är praktisk när du skriver ut på OH-film eller vill lägga in tomma sidor i ett dokument.

  Skiljebladskälla

 • Fack  [x]
 • Flerfunktionsmatare1
 • Universalarkmatare2

Ange papperskällan för skiljeark.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är Fack 1 (standardfack).
 • På menyn Papper ställer du in Konfigurera universalarkmatare på Kassett för att Multifunktionsmatare eller Universalarkmatare ska visas som menyalternativ.

  Pappersspar

 • Av
 • 2 miniatyrer
 • 3 miniatyrer
 • 4‑upp
 • 6‑upp
 • 9-upp
 • 12‑upp
 • 16‑upp

Skriva ut flera originalsidor i förminskat format på ena sidan av ett papper.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Det valda antalet är antalet sidbilder som skrivs ut per sida.

  Pappersbesparingsordning

 • Horisontellt
 • Omvänt horisontellt
 • Omvänt vertikalt
 • Vertikalt

Ange placeringen av flera bilder på en sida när Pappersspar används.

Anmärkningar:

 • Horisontellt är fabriksinställt som standard.
 • Placeringen beror på antalet sidbilder och på om de är stående eller liggande.

  Pappersbesparingsriktning

 • Automatisk
 • Liggande
 • Stående

Ange riktningen för flersidiga dokument.

Obs!  Automatisk är standardinställningen. Skrivaren väljer mellan stående och liggande riktning.

  Papperssparkant

 • Ingen
 • Fast

Skriv ut en kant när du använder Pappersspar.

Obs!  Ingen är fabriksinställt som standard.

  Häftning

 • Av

Ange om utskriftsjobb häftas eller inte.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Menyn visas endast när en kompatibel häftningsenhet är installerad.

  Kör häftenhetstest

Skriv ut en rapport för att bekräfta att häftenheten fungerar som den ska.

Obs!  Menyn visas endast när en kompatibel häftningsenhet är installerad.

  Hålslagning

 • Av

Ange om hål ska skapas på utskrifter för att de ska kunna samlas i en pärm.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Den här menyn visas endast när en kompatibel hålslagningsenhet är installerad.

  Hålslagningsläge

 • 2 hål
 • 3 hål
 • 4 hål

Ange antal hål som ska skapas på utskrifter för att de ska kunna samlas i en pärm.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är 3 hål i USA. "4 hål" är den internationella fabriksinställningen.
 • Den här menyn visas endast när en kompatibel hålslagningsenhet är installerad.

  Sorterade sidor

 • Inga
 • Mellan kopior
 • Mellan jobb

Förskjut sidor på vissa ställen.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är Ingen.
 • Med inställningen Mellan kopior infogas ett tomt ark mellan varje kopia av ett utskriftsjobb om inställningen för Sortera är "(1,2,3) (1,2,3)". Om Sortera är inställt på "(1,1,1) (2,2,2)" infogas ett tomt ark mellan varje uppsättning utskrivna sidor, till exempel efter alla sidor 1 och efter alla sidor 2.
 • Med inställningen Mellan jobb används samma förskjutningsläge för hela utskriftsjobbet, oavsett hur många kopior som skrivs ut.
 • Menyn visas endast när en kompatibel häftningsenhet är installerad.
Var denna artikel användbar?
Top