Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

menyn Kvalitet

AnvändFör att

  Utskr-upplösning

 • 300 dpi
 • 600 dpi
 • 1200 dpi
 • 1200 bildkvalitet
 • 2400 bildkvalitet

Ange den utskrivna upplösningen i punkter per tum.

Obs!  600 dpi är fabriksinställt som standard.

  Pixelökning

 • Av
 • Teckensnitt
 • Horisontellt
 • Vertikalt
 • Båda riktningarna

Aktivera fler pixlar för utskrift i grupp för tydlighet, för att förbättra bilder horisontellt eller vertikalt eller för att förbättra teckensitt.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Tonersvärta

 • 1–10

Göra utskriften ljusare eller mörkare.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är 8.
 • Om du väljer en lägre siffra kan du spara toner.

  Förbättra tunna linjer

 • Av

Aktivera utskriftsinställning för filer som arkitektritningar, kartor, elscheman eller flödesscheman.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Om du vill ställa in det här alternativet med den inbyggda webbservern skriver du nätverksskrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält.

  Gråkorrigering

 • Auto
 • Av

Justera automatiskt den kontrastförbättring som används för bilder.

Obs!  Auto är fabriksinställt som standard.

  Ljusstyrka

 • –6 till 6

Justera utskriften genom att göra den antingen ljusare eller mörkare. Du kan spara toner genom att göra utskrifterna ljusare.

Obs!  Fabriksinställningen är 0.

  Kontrast

 • 0–5

Justera konstrasten i utskrivna objekt.

Obs!  Fabriksinställningen är 0.

Var denna artikel användbar?
Top