Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Utskriftsinformation, meny

Obs!  Det här menyalternativet visas bara om en hårddisk har installerats på skrivaren. Se till att hårddisken inte är läs- och skrivskyddad eller skrivskyddad.

AnvändFör att

  Jobbinformationslogg

 • Av

Ange om skrivaren ska skapa en logg över de utskriftsjobb som den tar emot.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Jobbinformationsverktyg

Skriva ut och ta bort loggfiler eller exportera loggfiler till en flashenhet.

  Informationsloggsintervall

 • Varje dag
 • Varje vecka
 • Varje månad

Ange hur ofta en loggfil ska skapas.

Obs!  Varje månad är standardinställningen.

  Logga åtgärd i slutet på intervall

 • Aldrig
 • E-posta aktuell logg
 • E-posta och ta bort aktuell logg
 • Lägg upp aktuell logg
 • Lägg upp och ta bort aktuell logg

Ange hur skrivaren ska reagera när tröskelintervallet upphör att gälla.

Obs!  Ingen är fabriksinställt som standard.

  Logga Nästan full-nivå

 • Av
 • 1–99

Ange hur stor loggfilen får vara innan skrivaren utför åtgärden Logga åtgärd vid Nästan full.

Obs!  Fabriksinställningen är 5.

  Logga åtgärd vid Nästan full

 • Aldrig
 • E-posta aktuell logg
 • E-posta och ta bort aktuell logg
 • E-posta och ta bort den äldsta loggen
 • Lägg upp aktuell logg
 • Lägg upp och ta bort aktuell logg
 • Lägg upp och ta bort äldsta loggen
 • Ta bort aktuell logg
 • Ta bort äldsta loggen
 • Ta bort alla loggar
 • Ta bort alla utom aktuell

Ange hur skrivaren ska reagera när hårddisken nästan är full.

Anmärkningar:

 • Ingen är fabriksinställt som standard.
 • Värdet som anges i Logga Nästan full-nivå avgör när den här åtgärden ska utföras.

  Logga åtgärd vid Full

 • Aldrig
 • E-posta och ta bort aktuell logg
 • E-posta och ta bort den äldsta loggen
 • Lägg upp och ta bort aktuell logg
 • Lägg upp och ta bort äldsta loggen
 • Ta bort aktuell logg
 • Ta bort äldsta loggen
 • Ta bort alla loggar
 • Ta bort alla utom aktuell

Ange hur skrivaren ska reagera när det använda utrymmet på hårddisken når maxgränsen (100 MB).

Obs!  Ingen är fabriksinställt som standard.

  URL till postloggar

Ange var skrivaren ska lägga upp utskriftsinformationsloggar.

  E-postadress för att skicka loggar

Ange den e-postadress som enheten ska skicka utskriftsinformationsloggar till.

  Loggfilsprefix

Ange det prefix du vill använda för loggfilens namn.

Obs!  Det aktuella värdnamnet som är angivet i TCP/IP-menyn används som standardloggfilsprefix.

Var denna artikel användbar?
Top