Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Allmänna inställningar

AnvändFör att

  Skärmspråk

 • Engelska
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Espanol
 • Dansk
 • Norsk
 • Nederlands
 • Svenska
 • Portugisiska
 • Suomi
 • Ryska
 • Polski
 • Grekiska
 • Magyar
 • Turkce
 • Cesky
 • Förenklad kinesiska
 • Traditionell kinesiska
 • Koreanska
 • Japanska

Ange vilket språk som ska visas på skärmen.

Obs!  Alla språk finns inte tillgängliga på alla skrivarmodeller. Det kan hända att du måste installera speciell maskinvara för vissa språk.

  Visa materialuppskattning

 • Visa uppskattningar
 • Visa inte uppskattningar

Visa uppskattningar för förbrukningsmaterial på kontrollpanelen, den inbyggda webbservern, i menyinställningar och rapporter för enhetsstatistik.

Obs!  Visa uppskattningar är fabriksinställt som standard.

  Ekoläge

 • Av
 • Energi
 • Energi/papper
 • Papper

Minska förbrukningen av energi, papper och specialmedia.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • När Ekoläge anges till Energi eller Papper kan skrivarens prestanda påverkas, men inte utskriftskvaliteten.

  Tyst läge

 • Av

Sänk skrivarens bullernivå.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Kör grundstart

 • Ja
 • Nej

Kör installationsguiden.

  Tangentbord

 • Tangentbordstyp
  • Engelska
  • Français
  • Francais Canadien
  • Deutsch
  • Italiano
  • Espanol
  • Grekiska
  • Dansk
  • Norsk
  • Nederlands
  • Svenska
  • Suomi
  • Portugisiska
  • Ryska
  • Polski
  • Schweizer-tyska
  • Schweizer-franska
  • Koreanska
  • Magyar
  • Turkiska
  • Tjeckiska
  • Förenklad kinesiska
  • Traditionell kinesiska
  • Japanska
 • Specialtangent 1
 • Specialtangent 2

Ange språk och information om specialtangenter på skärmen.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Specialtangent 2 visas endast på vissa skrivare med pekskärm.

  Pappersstorlekar

 • USA
 • Mått

Ange måttenhet för pappersstorlekar.

Obs!  USA är fabriksinställningen.

  Information som visas

 • Vänster sida
 • Höger sida

Ange vilken information som ska visas i övre hörnet av startskärmen.

  Välj bland följande alternativ:

 • Aldrig
 • IP-adress
 • Värdnamn
 • Kontaktnamn
 • Plats
 • Datum/tid
 • mDNS/DDNS-servicenamn
 • Namn på nollkonfiguration
 • Anpassad text [x]
 • Modellnamn

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • IP-adressen visas som standard på vänster sida.
 • Datum/tid visas som standard på höger sida.

  Visad information (fortsatt)

 • Anpassad text [x]

Anpassa texten som ska visas i övre hörnet av startskärmen.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Du kan skriva upp till 32 tecken.

  Visad information (fortsatt)

 • Svart toner

Ange den information som ska visas för svart toner.

  Välj bland följande alternativ:

 • När det ska visas
  • Visa inte
  • Visa
 • Meddelande som ska visas
  • Standard
  • Växla
 • Standard
  • [textinmatning]
 • Växla
  • [textinmatning]

  Anmärkningar:

  • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
  • Visa inte är fabriksinställt som standard för När information ska visas.
  • Standard är fabriksinställt som standard för Meddelande att visa.

  Visad information (fortsatt)

 • Pappersstopp
 • Fyll på papper
 • Servicefel

Ange den information som ska visas för pappersstopp, fyll på papper och servicefel.

  Välj bland följande alternativ:

 • Visa
  • Ja
  • Nej
 • Meddelande som ska visas
  • Standard
  • Växla
 • Standard
  • [textinmatning]
 • Växla
  • [textinmatning]

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Nej är fabriksinställt som standard för Visa.
 • Standard är fabriksinställt som standard för Meddelande att visa.

  Anpassning av huvudmenyn

 • Ändra språk
 • Sök pausade jobb
 • Pausade jobb
 • USB-enhet
 • Profiler och appar
 • Bokmärken
 • Jobb efter användare

Ändra vilka ikoner som ska visas på kontrollpanelen.

  Välj bland följande alternativ:

 • Visa
 • Visa inte

Anmärkningar:

 • "Profiler och appar" visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Visa är fabriksinställt som standard för Sök lagrade jobb, Lagrade jobb och USB-enhet.
 • Visa inte är fabriksinställt som standard för Ändra språk, Profiler och appar, Bokmärken samt Jobb efter användare.

  Anpassning av huvudmenyn

 • Formulär och favoriter
 • Bakgrund och inaktiv skärm
 • Ekoinställningar

Ändra vilka ikoner som ska visas på kontrollpanelen.

  Välj bland följande alternativ:

 • Visa
 • Visa inte

Anmärkningar:

 • De här inställningarna visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Visa är fabriksinställt som standard.

  Datumformat

 • MM‑DD‑ÅÅÅÅ
 • DD‑MM‑ÅÅÅÅ
 • ÅÅÅÅ‑MM‑DD

Redigera skrivardatumet.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • MM-DD-ÅÅÅÅ är fabriksinställt som standard i USA.

  Tidsformat

 • 12 timmar FM/EM.
 • 24-timmarsklocka

Redigera skrivartiden.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • 12 timmar FM/EM. är fabriksinställt som standard.

  Ljusstyrka för skärm

 • 20–100

Justera ljusstyrkan på skärmen.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Fabriksinställningen är 100.

  Utmatningsljus

 • Normal-/Standbyläge
  • Av
  • Dämpat
  • Ljust

Ange mängden ljus från facket.

Anmärkningar:

 • Om Ekoläget är inställt på Energi eller Energi/papper är fabriksinställningen Dämpat.
 • Om Ekoläget är inställt på Av eller Papper är fabriksinställningen Ljust.
 • Den här menyn visas endast när en indikatorlampa är installerad i facket eller när ett extra fack med en indikatorlampa läggs till.

  Audiofeedback

 • Knappen Feedback
  • Av
 • Volym
  • 1–10

Ställ in knappvolym och knappfeedback.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • På är fabriksinställt som standard för knappfeedback.
 • 5 är fabriksinställt som standard för volym.

  Visa bokmärken

 • Ja
 • Nej

Ange om bokmärken ska visas i området Pausade jobb.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Ja är fabriksinställt som standard.

  Uppdateringsfrekvens för webbsida

 • 30–300

Ange tiden mellan uppdateringarna av den inbyggda webbservern.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • 120 sekunder är fabriksinställt som standard.

  Kontaktnamn

Ange ett kontaktnamn för skrivaren.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Kontaktnamnet lagras på den inbyggda webbservern.

  Plats

Ange skrivarens plats.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Platsen lagras på den inbyggda webbservern.

  Alarm

 • Alarmkontroll
 • Kassettalarm
 • Häftningsfel
 • Hålslagningsalarm

Ställ in ett larm så att en signal avges när åtgärd krävs.

  Välj bland följande alternativ:

 • Av
 • En gång
 • Fortlöpande

Anmärkningar:

 • En gång är fabriksinställt som standard för Alarmkontroll.
 • Av är fabriksinställt som standard för Patronalarm, Häftningsalarm och Hålslagningsalarm.

  Tidsgränser

 • Standbyläge
  • Avaktiverad
  • 1–240

Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i strömsparläge.

Anmärkningar:

 • Menyn för standbyläge visas endast på skrivare med pekskärm.
 • 15 minuter är fabriksinställt som standard.

  Tidsgränser

 • Viloläge
  • Avaktiverad
  • 1–120

Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i viloläge.

Anmärkningar:

 • 20 minuter är fabriksinställt som standard.
 • Avaktiverad visas endast när Energisparläge är inställt på Av.

  Tidsgränser

 • Utskrift med displayen av
  • Tillåt utskrift med displayen av
  • Displayen på vid utskrift

Skriv ut ett jobb när displayen är avstängd.

Obs!  Fabriksinställningen är Displayen på vid utskrift.

  Tidsgränser

 • Tidsgräns för standbyläge
  • Avaktiverad
  • 20 minuter
  • 1 timme
  • 2 timmar
  • 3 timmar
  • 6 timmar
  • 1 dag
  • 2 dagar
  • 3 dagar
  • 1 vecka
  • 2 v.
  • 1 månad

Ange tiden det tar innan skrivaren försätts i standbyläge.

Obs!  3 dagar är fabriksinställt som standard.

  Tidsgränser

 • Tidsgräns för standbyläge vid anslutning
  • Standbyläge
  • Ej standbyläge

Ställ in skrivaren på standbyläge även om det finns en aktiv Ethernet- eller faxanslutning.

Obs!  Ej standbyläge är fabriksinställt som standard.

  Tidsgränser

 • Skärmtidsgräns
  • 15–300

Ange hur länge skrivaren är inaktiv innan skärmen automatiskt återgår till läget Redo.

Obs!  30 sekunder är fabriksinställt som standard.

  Tidsgränser

 • Förläng skärmtidsgräns
  • Av

Stanna kvar på samma plats och återställ Tidsgräns för skärm i stället för att återgå till startskärmen.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Av är fabriksinställt som standard.

  Tidsgränser

 • Utskriftstidsgr.
  • Avaktiverad
  • 1–255

Ställ in att skrivaren ska avsluta ett utskriftsjobb när den har varit inaktiv under en viss tid.

Anmärkningar:

 • 90 sekunder är fabriksinställt som standard.
 • När tidsgränsen löper ut sker utskrift av eventuella sidor med delvis utskrift som fortfarande finns kvar i skrivaren.
 • Utskriftstidsgräns finns endast tillgänglig när du använder PCL-emulering.

  Tidsgränser

 • Väntetidsgräns
  • Avaktiverad
  • 15–65535

Ange hur länge skrivaren ska vänta på ytterligare data innan ett utskriftsjobb avbryts.

Anmärkningar:

 • 40 sekunder är fabriksinställt som standard.
 • Väntetidsgräns finns endast tillgängligt när skrivaren använder PostScript-emulering.

  Tidsgränser

 • Tidsgr. jobblagr.
  • 5–255

Ange hur länge skrivaren ska vänta på information från användaren innan den lagrar jobb som kräver resurser som inte är tillgängliga.

Anmärkningar:

 • 30 sekunder är fabriksinställt som standard.
 • Den här menyn visas bara om en hårddisk har installerats.

  Felåterställning

 • Starta om automatiskt
  • Starta om när inaktiv
  • Starta alltid om
  • Starta aldrig om

Ställa in skrivaren för att starta om när ett fel uppstår.

Obs!  Starta alltid om är fabriksinställt som standard.

  Felåterställning

 • Max antal automatiska omstarter
  • 1–20

Ange antalet automatiska omstarter som skrivaren får utföra.

Obs!  Fabriksinställningen är 5.

  Skrivaråterhämtning

 • Auto fortsättn.
  • Avaktiverad
  • 5–255

Innebär att skrivaren fortsätter skriva ut automatiskt i vissa offline-situationer när situationerna inte lösts inom den angivna tidsperioden.

Obs!  Avaktiverad är fabriksinställt som standard.

  Skrivaråterhämtning

 • Åtgärda stopp
  • Av
  • Auto

Ange om skrivaren ska skriva ut de sidor som har fastnat en gång till.

Obs!  Auto är fabriksinställt som standard. Skrivaren skriver ut sidor som fastnat på nytt om inte det minne som krävs för att lagra sidorna behövs för annat.

  Skrivaråterhämtning

 • Stopphjälp
  • Av

Ställ in skrivaren för att automatiskt kontrollera om papper har fastnat.

Obs!  På är fabriksinställt som standard.

  Skrivaråterhämtning

 • Skydda sida
  • Av

Ställ in antalet kopior som du vill skriva ut av en sida.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Tillgänglighetsinställningar

 • Förläng skärmtidsgräns
  • Av

Stanna kvar på samma plats och återställ Tidsgräns för skärm i stället för att återgå till startskärmen.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.
 • Av är fabriksinställt som standard.

  Tillgänglighetsinställningar

 • Talhastighet
  • Mycket långsamt
  • Sakta
  • Normal
  • Snabbt
  • Snabbare
  • Mycket snabbt
  • Hög hastighet
  • Mycket hög hastighet
  • Snabbast

Justera talhastigheten för röstvägledning.

Obs!  Normal är fabriksinställt som standard.

  Tillgänglighetsinställningar

 • Hörlursvolym
  • 1–10

Ställ in hörlursvolymen.

Obs!  Fabriksinställningen är 5.

  Information som skickats till Lexmark

 • Förbrukningsmaterial och pappersanvändning (anonym)
  • Av

Skicka anonym information om enhetsanvändning till Lexmark.

Obs!  Standardvärdet beror på vilka val du gjorde under den första installationen.

  Tryck på knappen Vila

 • Gör inget
 • Vila
 • Standbyläge

Ange hur skrivaren ska reagera om du trycker kort på knappen Viloläge när den är inaktiv.

Obs!  Viloläge är fabriksinställningen.

  Tryck på och håll ned knappen Vila

 • Gör inget
 • Vila
 • Standbyläge

Ange hur skrivaren ska reagera om du trycker länge på knappen Viloläge när den är inaktiv.

Obs!  Gör inget är fabriksinställt som standard.

  Fabriksinställningar

 • Återställ inte
 • Återställ nu

Återställ standardinställningarna för skrivaren.

Anmärkningar:

 • Återställ inte är fabriksinställt som standard.
 • Alla nedladdningar som har sparats i RAM-minnet raderas. Nedladdningar som lagras i flashminnet eller på skrivarens hårddisk påverkas inte.

  Anpassat startmeddelande

 • Av
 • IP-adress
 • Värdnamn
 • Kontaktnamn
 • Plats
 • Namn på nollkonfiguration
 • Anpassad text 1

Välja ett anpassat startmeddelande som visas som alternativ visning av skrivarstatusen.

Obs!  Den här menyn visas endast på skrivare utan pekskärm.

  Exportera konfigurationspaket

 • Exportera

Exportera konfigurationspaketet till en flashenhet.

  Exportera komprimerad loggfil

 • Exportera

Exportera den komprimerade loggfilen till en flashenhet.

Var denna artikel användbar?
Top