Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Vyjmutí pevného disku tiskárny

  Poznámka:  Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 1. Dostaňte se k desce řadiče.

  Další informace najdete v části Přístup k desce řadiče.

 2. Odpojte kabel rozhraní pevného disku tiskárny od desky řadiče, ale k pevnému disku tiskárny nechte kabel připojený. Kabel odpojíte tak, že před jeho vytažením stlačíte páčku u zástrčky kabelu rozhraní a tím uvolníte západku.

 3. Odstraňte šrouby, které jistí pevný disk tiskárny na místě.

 4. Vyjměte pevný disk tiskárny.

 5. Položte pevný disk tiskárny stranou.

Byl tento článek užitečný?
Top