Skip to Content Information Center
Lexmark MS812de

Lexmark MS812de

Instalarea unui port Internal Solutions Port

  Placa controllerului acceptă un port opţional Lexmark™ Internal Solutions Port (ISP).

  Notă:  Această acţiune necesită o şurubelniţă cu cap plat.

  ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:  Dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware ori de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte dispozitive conectate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care duc la imprimantă.

  Avertisment - Pericol de deteriorare:  Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu uşurinţă de electricitatea statică. Atingeţi mai întâi o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

 1. Accesaţi placa controllerului.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Accesarea plăcii de sistem.

 2. Dacă în prezent este instalat un hard disk de imprimantă opţional, acesta trebuie îndepărtat.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Dezinstalarea hard diskului de imprimantă.

 3. Despachetaţi kitul ISP.

  1

  Soluţie ISP

  2

  Şurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP

  3

  Şuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem

  4

  Element de fixare din plastic

 4. Scoateţi capacul de metal de la deschizătura ISP.

  1. Slăbiţi şurubul.

  2. Ridicaţi capacul metalic şi îndepărtaţi-l complet.

 5. Aliniaţi montanţii suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsaţi suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta se fixează cu un declic pe poziţie. Cablurile trebuie să fie poziţionate în ordine sub elementul de fixare din plastic.

 6. Instalaţi ISP-ul pe suportul din plastic.

  Notă:  Poziţionaţi ISP-ul deasupra suportului din plastic astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasa plăcii de sistem.

 7. Apropiaţi (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziţionat între ghidajele suportului din plastic.

 8. Utilizaţi şurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.

  Notă:  Rotiţi şurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixaţi ISP-ul, însă nu strângeţi şurubul încă.

 9. Ataşaţi cele două şuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.

 10. Strângeţi şurubul care este fixat pe ISP.

  Avertisment - Pericol de deteriorare:  Nu îl strângeţi excesiv.

 11. Conectaţi cablul de interfaţă al soluţiei ISP în priza situată pe placa de sistem.

  Notă:  Mufele şi prizele sunt codificate pe culori.

Consideraţi acest articol util?
Top