Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Installera minneskort

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

  Ett extra minneskort kan köpas separat och anslutas till systemkortet.

 1. Få åtkomst till systemkortet.

  Mer information finns i Få åtkomst till systemkortet.

 2. Packa upp minneskortet.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid anslutningspunkterna längs kortets kant. Om du gör det kan skrivaren skadas.

 3. Rikta in urfasningen (1) på minneskortet mot kammen (2) i kortplatsen.

 4. Skjut in minneskortet i kortplatsen och tryck sedan kortet mot systemkortets vägg tills det klickar på plats.

 5. Sätt tillbaka systemkortets korg och täckplåt.

Var denna artikel användbar?
Top