Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Få åtkomst till systemkortet

  Obs!  För det här krävs en vanlig‑ skruvmejsel.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

 1. Ta bort systemkortets täckplatta.

 2. Lossa skruvarna på systemkortets skydd med en skruvmejsel.

 3. Avlägsna skyddet.

 4. Använd följande illustration för att lokalisera lämplig kontakt:

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

  1

  Lexmark Internal Solutions Port eller kontakt för skrivarens hårddisk

  2

  Kortplats för tillvalskort

  3

  Minneskortanslutning

 5. Rikta in skruvarna mot hålen på skyddet och sätt sedan tillbaka skyddet.

 6. Fäst skruvarna på skyddet.

 7. Sätt tillbaka åtkomstluckan.

Var denna artikel användbar?
Top