Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל- 60 אחוזים.
  • אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
  • אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
  • אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
  • הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top