Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

  • השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 60-90 גרם/מ"ר(16-24 ליברות).
  • השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
  • הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.
  • השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממיס בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה.
  • הדפס דוגמאות על טפסים מודפסים מראש ועל נייר מכתבים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות. כך תקבע האם הדיו של הטופס המודפס מראש או של נייר המכתבים ישפיע על איכות ההדפסה
  • במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top