Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Övriga säkerhetsinställningar

Obs!  Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

AnvändFör att

  Inloggn.begräns.

 • Inloggningsfel
 • Tidsram för fel
 • Låstid
 • Tidsgräns för panelinloggning
 • Tidsgräns för fjärrinloggning

Begränsa antalet och tidsramen för misslyckade inloggningsförsök från skrivarens kontrollpanel innan inloggning spärras för alla användare.

Anmärkningar:

 • ”Inloggningsfel” specificerar antalet misslyckade inloggningsförsök innan användaren blir utlåst. Inställningar från 1 till10 kan göras. 3 försök är fabriksinställt som standard.
 • ”Tidsram för fel” anger tidsramen för hur länge man kan göra misslyckade inloggningar innan användare blir utelåsta. Inställningar från 1 till 60 minuter. 5 minuter är fabriksinställt som standard.
 • ”Utelåsningstid” anger hur länge användarna är utelåsta efter att gränsen för misslyckade inloggningar har nåtts. Inställningar från 1 till 60 minuter. 5 minuter är fabriksinställt som standard.
 • "Tidsgräns vid panelinloggning" anger på skrivarens kontrollpanel hur länge skrivaren är inaktiv innan användaren loggas ut automatiskt. Inställningar från 1 till 900 sekunder. 30 sekunder är fabriksinställt som standard.
 • Tidsgräns vid fjärrinloggning anger hur länge ett fjärrgränssnitt är inaktivt innan användaren loggas ut automatiskt. Inställningar från 1 till 120 sekunder. 10 minuter är fabriksinställt som standard.

  Minsta längd på PIN

 • 1–16

Begränsa längden på PIN-koden.

Obs!  Fabriksinställningen är 4.

Var denna artikel användbar?
Top