Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Ange datum och tid

AnvändFör att

  Dagens datum och tid

Visa skrivarens aktuella datum- och tidsinställningar.

  Ställa in datum och tid manuellt

 • [ange datum/tid]

Ange datum och tid.

Anmärkningar:

 • Om du ställer in datum och tid manuellt ställs Aktivera NTP in på Nej.
 • Med guiden kan du ställa in datum och tid i YYYY‑MM‑DD‑HH:MM.

  Tidszon

 • [lista over tidszoner]

Välja tidszon.

Obs!  GMT är standardinställningen.

  Använda sommartid automatiskt

 • Av

Ställa in skrivaren till att använda gällande sommartid (DST) för start- och sluttider som är knutna till skrivarens tidszoninställning.

Obs!  På är fabriksinställt som standard.

  Aktivera NTP

 • Av

Aktivera Network Time Protocol, som synkroniserar klockorna för olika enheter i ett nätverk.

Anmärkningar:

 • På är fabriksinställt som standard.
 • Inställningen avaktiveras om du ställer in datum och tid manuellt.
Var denna artikel användbar?
Top